Print
Udforsk
Udforsk

Forskning

Dansk Jødisk Museum lægger vægt på en tæt sammenhæng mellem museets indsamling, forskning og formidling. Museets forskningsprojekter indebærer derfor aktiv indsamling af genstande og kildemateriale til belysning af centrale problemstillinger under museets ansvarsområde. 


Videnscenter med forskning i samlingen
Foruden museets egne forskningsprojekter og publikationer, fungerer museet som et videnscenter, der løbende modtager besøg af forskere og studerende fra både ind- og udland, som forsker i museets samling eller konsulterer museets viden og bibliotek. 

Læs mere under Adgang til samlingen.

Huset forskning:

Museet ønsker at huse ny forskning. Helt konkret tilbyder vi studiepladser til studerende der ønsker at forske indenfor museets arbejdsområde. Kontakt os på info@remove-this.jewmus.dk hvis du har et projekt eller opgave du gerne vil skrive indenfor vores område.

Museet huser i efteråret 2019 et speciale fra KU, der vil undersøge museets samling af torahvimpler.

Museet har tidligere huset forskningsprojektet The Scandinavian Psalter (London, British Library, Ms. Additional 17868): Representations of Jews and Devotional Practices in Thirteenth-Century Denmark af Marina Vidas, støttet af Ny Carlsberg Fonden.

Afsluttede projekter:

Danske jøders krigsoplevelser 1943-45
I 2007 iværksatte Dansk Jødisk Museum et forsknings- og dokumentationsprojekt om Danske jøders krigsoplevelser 1943-45. 
Læs mere om projektet her.
Museet har i kraft af forsknings- og dokumentationsprojektet 1943-45 skabt en enestående samling af materialer til belysning af danske jøders liv og vilkår før, under og efter Anden Verdenskrig. Se mere under indsamlede materialer. Som et led i projektet har museet endvidere erhvervet 123 Holocaust vidnesbyrd med relation til danske jøders krigsoplevelser fra USC Holocaust Foundation Institute. Læs mere her.

Besøg
Grupper fra højere læreranstalter og universiteter har gratis adgang på museet i den almindelige åbningstid, når de følges med en underviser. Desuden tilbyder museet særlige omvisninger uden for åbningstiden. Læs mere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.