English
Print

Publikationer

Cecilie Felicia Stokholm Banke, Signe Berman Larsen, Janne Laursen, Martin Schwarz Lausten og Hanne Trautner-Kromann: En Indvandringshistorie. Jøder i Danmark i 400 år. 2018

Bak, Sofie Lene: Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen. 2012

Bak, Sofie Lene: Nothing to speak of. Wartime experiences of the Danish Jews 1943-1945. Afterword by Bjarke Følner, 2011

Bak, Sofie Lene, Pia Andersen Høg, Bjarke Følner og Janne Laursen (red.): Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi, 2011

Bak, Sofie Lene: Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945. Med efterskrift af Bjarke Følner, 2010

Bak, Sofie Lene: “From rescue to escape in 1943: de-victimizing the Danish Jews”. Paper fra konferencen Towards an Integrated Perspective on Nazi Policies of Mass Murder, Oslo 2009

Download her.

Bak, Sofie Lene: [Forskningsoversigt om forholdet mellem den jødiske minoritet og den kristne majoritet i Danmark] og anmeldelse af Martin Schwarz Lausten: ”Jødesympati og jødehad i Folkekirken. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. århundrede til 1948” (2007), Fund og Forskning fra Det Kongelige Biblioteks samlinger bind 48, 2009, s. 343-353

Følner, Bjarke: Dansk Jødisk Museums samling – en præsentation. I: Sofie Lene Bak, Pia Andersen Høg, Bjarke Følner og Janne Laursen (red.): Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi, 2011, s. 13-21

Følner, Bjarke: Memorials and Memorial Culture. I: Sofie Lene Bak: Nothing to speak of. Wartime experiences of the Danish Jews 1943-1945, 2011, s. 215-249

Følner, Bjarke: Mindesmærker og erindringskultur. I: Sofie Lene Bak: Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945, 2010, s. 211-245

Følner, Bjarke: A Safe Haven. Exile in Sweden 1943-1945. Exhibition at the Van Leer Jerusalem Institute, Udstillingskatalog, 2008

Laursen, Janne: The Danish Jewish Museum: A new Museum asserts its Character. In: H. Akman and C. Goodnow (eds.): Scandinavian museums and cultural diversity, London 2008

Laursen, Janne: Dansk Jødisk Museum - Minoritetsmuseum eller kulturmuseum? i Dragsbo, Peter (red): Mindretallenes selvbillede, Sønderborg 2013
Download her

Laursen, Janne: ”Dansk Jødisk Museum - et nyt museum træder i karakter”, Paper fra seminaret Pluralistisk kulturarv og museum, Institutt for Kunst og Kulturvetenskap, Bergen 2006, 2009
Download her.

Laursen, Janne: Dansk Jødisk Museum. Gå ind og sejl. I: Danske Museer, Årg. 17, nr. 4, 2004

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.