Print
Udforsk
Udforsk

Temaer

Museets forskning er på flere måder et nybrud i forskningen i danske jøders vilkår under Anden Verdenskrig.  


De gemte børn
Projektets fokus på ofrenes synsvinkel har afdækket, at 10-20 % af de jødiske børn blev skjult i Danmark, da deres forældre flygtede til Sverige. Børnene blev anbragt hos ikke-jødiske plejefamilier eller på børnehjem, og mange blev her frem til befrielsen næsten to år senere. Disse børn følte ikke alene den overleverskyld, der er fremtrædende hos danske jøder, de oplevede et dobbelt svigt: først efterladt af deres forældre og senere af deres plejeforældre, da de i 1945 blev genforenet med en far og en mor, som de ofte hverken kunne huske eller genkende. Historien om de gemte børn i Danmark fortælles nu for første gang, og projektet udgør den første systematiske nationale undersøgelse af de gemte børns vilkår og erindring.
Læs mere om de gemte børn.

Tid og rum
De danske jøder forsvinder stort set ud af historiebøgerne og den kollektive erindring det øjeblik, de krydsede den nationale grænse – enten for at ankomme i sikker havn i Sverige eller som deporterede i kreaturvogne til kz-lejren Theresienstadt. Det har betydet, at vilkårene under eksilet og konsekvenserne af deportation og flugt stort set er uudforskede i en dansk sammenhæng. Samtidig er der forsket meget lidt i den svære overgang fra krig til fred i 1945, hvor 8000 mennesker vendte hjem til Danmark for at genvinde deres bolig, ejendele og positioner, traumatiserede af erfaringer med flugt, adskillelse og deportation. Projektet overskrider således også besættelsestidsforskningens traditionelle tilbøjelighed til at betragte perioden 1940 - 45 som et lukket kredsløb: "den mørke parentes i Danmarkshistorien".
Læs mere om eksilet og hjemkomsten.

Erindringskultur
De mindesmærker, der er rejst til minde om danske jøders krigsoplevelser, vidner om væsentlige og overraskende karaktertræk ved efterkrigstidens erindringskultur i Danmark, Israel og USA. Selvom flugten i oktober 1943 i dag er en verdensberømt begivenhed, har projektet blandt andet afdækket, at kun en forsvindende lille del af de mange mindesmærker, der blev rejst i Danmark lige efter krigen, refererer direkte til de danske jøders flugt i oktober 1943 eller til andre aspekter af danske jøders krigsoplevelser. Og hovedparten af mindesmærkerne er rejst inden for de seneste 20 år.
Læs mere om mindesmærker og erindringskultur

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.