Print

Litteratur

LITTERATUR TIL VIDERE LÆSNING

 

Om Dansk Jødisk Museum

Følner, Bjarke: Dansk Jødisk Museums samling - en introduktion. I: Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi, 2011 

Laursen, Janne: Dansk Jødisk Museum - et nyt museum træder i karakter, 2009. Download artikel

Møller, Henrik Sten (red.): Dansk Jødisk Museum og Daniel Libeskind. 2004

Reeh, Henrik: Stedsspecifik globalisering - Daniel Libeskind og Dansk Jødisk Museum. I: Ark+. Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv. 2006. 


Dansk jødisk historie

Bach, Tine: Nu bor vi her, 2012

Bak, Sofie Lene: Dansk antisemitisme 1930-1945, 2001

Bing, Erik Henriques: Evighedens hus: En guide til den jødiske begravelsesplads i Møllegade, 1997 

Bing, Erik Henriques: Man må huske ikke at glemme. Dansk-jødisk kronologi, 2011

Blum, Jacques: Dansk og/eller jøde? En kultursociologisk undersøgelse af den jødiske minoritet i Danmark, 1973 

Blüdnikow, Bent: Immigranter: De østeuropæiske jøder i København 1905-1920, 1986  

Blüdnikow, Bent og Harald Jørgensen (red.): Indenfor Murene. Jødisk liv i Danmark 1684-1984, 1984

Blüdnikow, Bent: Moral og internationalisme i debatten om jøder og Danmark. En personlig historiografisk beretning, Historisk Tidsskrift, 2016

Christensen, Merete Næsbye: Det jødiske Fredericia 1675 - 1902 - et fristed i Danmark, 2002. 

Katz, Per: Jøderne i Danmark i det 17. århundrede, 1981 

Kings and Citizens. The History of the Jews in Denmark 1622-1983, bd. 1 & 2, The Jewish Museum, New York 1983 

Rasmussen, Inger, Elisabeth: "Jødisk liv i Faaborg 1793-1914. En demografisk synsvinkel". I: Fynske Årbøger 2013, Historisk Samfund for Fyn, 2013. Download her 

Schwarz Lausten, Martin: Kirke og synagoge 1100-1700. Holdninger i den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske ortodoksi, 1992. Bind 1

Schwarz Lausten, Martin: De fromme og jøderne 1700-1760. Holdninger til jødedom og jøder i Danmark i pietismen, 2000. Bind 2

Schwarz Lausten, Martin: Oplysning i kirke og synagoge 1760-1814. Forholdet mellem kristne og jøder i den danske oplysningstid, 2002. Bind 3

Schwarz Lausten, Martin: Frie jøder? Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra Frihedsbrevet 1814 til Grundloven 1849, 2005. Bind 4

Schwarz Lausten, Martin: Folkekirken og jøderne. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra 1849 til begyndelsen af det 20. århundrede, 2007. Bind 5

Schwarz Lausten, Martin: Jødesympati og jødehad i folkekirken. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. århundrede til 1948, 2007. Bind 6

Schwarz Lausten, Martin: Jøder og kristne i Danmark - fra middelalderen til nyere tid, 2012 

Thing, Morten: De russiske jøder i København 1882-1943, 2008

Thing, Morten: Den historiske jøde: Essays og ordbog, 2001

Ved 150 Aars-Dagen for Anordningen af 29. Marts 1814: Nogle bidrag til dansk-jødisk historie, Udgivet af Det Mosaiske Troessamfund og Danmark Loge, 1964

Oktober 1943 

Bak, Sofie Lene: Jødeaktionen oktober 1943, 2001

Bak, Sofie Lene: ”Indtil de vender hjem. Københavns Socialtjeneste og de danske jøder 1943 - 45”. I: Historiske Meddelelser om København 2006, s. 11-43
Download her

Bak, Sofie Lene: ”From rescue to escape in 1943: de-victimizing the Danish Jews”. Paper fra konferencen Towards an integrated Perspective on Nazi Policies of Mass Murder, Olso, Norge, d. 20. juni 2009
Download her

Bak, Sofie Lene: Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945. Efterskrift af Bjarke Følner, 2010

Bak, Sofie Lene: “Between tradition and new departure - the dilemmas of collaboration in Denmark”. I: Roni Stauber (Red.): Collaboration with the Nazis. Public Discourse after the Holocaust, London 2010, s. 110-124

Bak, Sofie Lene, Pia Andersen Høg, Bjarke Følner og Janne Laursen (red.): Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi, 2011

Bak, Sofie Lene: Nothing to speak of. Wartime experiences of the Danish Jews 1943-1945. Afterword by Bjarke Følner, 2011

Bak, Sofie Lene: Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen. 2012

Banke, Cecilie Felicia Stokholm og Jerichow, Anders (red.): Civil Society and the Holocaust: International Perspectives on Resistance and Rescue, 2013

Barfod, Jørgen H.: Helvede har mange navne. En beretning om koncentrationslejre og fængsler, hvor der sad danskere 1940-1945, 1969, 2. udgave 1994

Bing, Erik Henriques: Torarullerne. Evakueringen af Københavns Synagoges toraruller i 1943, 2005

Blüdnikow, Bent og Klaus Rothstein (red.): Dage i oktober 43: Vidnesbyrd, 1993

Blüdnikow, Bent: Min fars flugt, 2013

Bornstein, Jytte: Min rejse tilbage, 1994  

Fracapane, Silvia Goldbaum Tarabini: ”Myter og misforståelser om deportationerne til Theresienstadt”. I: RAMBAM. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning 17, 2008, s. 56-65

Friediger, Max: Theresienstadt, 1946

Greve, Mads: Man kan ikke engang græde. Danske jøder i Theresienstadt, 2008

Iversen, Stefan, Stefan Kjerkegaard & Henrik Skov Nielsen (red.): Vidnesbyrd. Danske fortællinger fra tyske koncentrationslejre. Med bidrag af Arlette Andersen, Karl Dester, Birgit Fischermann, Ingolf Gildam, John Eberth Jensen-Sønderskov, Mogens Henrik Nielsen & Iboja Wandall-Holm, 2008

Jerichow, Anders: Oktober '43. Danske jøders flugt ti Sverige eller deportation til Theresienstadt (kildesamling), 2013

Kreth, Rasmus og Michael Mogensen: Flugten til Sverige. Aktionen mod de danske jøder oktober 1943, 1995

Lidegaard, Bo: Landsmænd, 2013

Meyer, Corrie og Sven Meyer: Theresienstadt – det iscenesatte bedrag, 1991

 

Mogensen, Michael: ”Det danske flygtningesamfund i Sverige og jødespørgsmålet 1943 - 45”. In: Johnny Laursen m.fl. (red.): I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen, 2000, s. 150-161

Møller, Per og Knud Secher: De danske flygtninge i Sverige, Stockholm 1945

Nilsson, Kirsten: De gemte børn, 2012

Oppenhejm, Mélanie: Menneskefælden, 1981

Oppenhejm, Ralph: Det skulle så være. Dagbog fra Theresienstadt, 1945

Pundik, Herbert: In Denmark It Could Not Happen, 1998

Rohde, Ina: Da jeg blev jøde i Danmark. Nogle erindringsblade fra besættelsestiden, 1982

Rosenløv, Christoffer og Christensen, Stig: Mirjams flugt, 2012

Sode-Madsen, Hans (red.): "Føreren har befalet!" Jødeaktionen oktober 1943, 1993 

Sode-Madsen, Hans (red.): Dengang i Theresienstadt. Deportationen af de danske jøder 1943 - 45, Udgivet af Det Mosaiske Troessamfund, 1995

Sode-Madsen, Hans: Theresienstadt – og de danske jøder 1940 - 45, 1992 (Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1992)

Sode-Madsen, Hans (red.): I Hitler-Tysklands skygge. Dramaet om de danske jøder 1933-1945, 2003

Sode-Madsen, Hans: Reddet fra Hitlers helvede. Danmark og de hvide busser 1941 - 45, 2005

Stræde, Therkel: En mur af mennesker, 1993

Yahil, Leni: Et demokrati på prøve: Jøderne i Danmark under besættelsen, 1967 


Dansk flygtningepolitik og jødiske flygtninge

Banke, Cecilie Stockholm: Demokratiets skyggeside. Flygtninge og menneskerrettigheder i Danmark før Holocaust, 2005

Hæstrup, Jørgen: Dengang i Danmark. Jødisk ungdom på træk 1932-1945, 1982

Kirchhoff, Hans: Et menneske uden pas er ikke noget menneske, 2005

Kirchhoff, Hans og Lone Rünitz: Udsendt til Tyskland. Dansk flygtningepolitik under besættelsen, 2007

Rünitz, Lone: Danmark og de jødiske flygtninge 1933-1940. En bog om flygtninge og menneskerettigheder, 2000

Rünitz, Lone: Af hensyn til konsekvenserne. Danmark og flygtningespørgsmålet 1933-1940, 2005

Rünitz, Lone: Diskret ophold. Jødiske flygtningebørn under besættelsen, 2007

Vilhjálmsson, Vilhjálmur Örn: Medaljens bagside - jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945, 2005


Kultur, litteratur og kunst

Bach, Tine: Exodus - om den hjemløse erfaring i jødisk litteratur, 2004

Bing, Erik Henriques: En jødisk kunstsamling 1902-2002. Malerier og portrætfotografier i Det Mosaiske Troessamfund, 2002

Brøndsted, Mogens: Ahasverus - jødiske elementer i dansk litteratur, 2007

Bugge, H. og A. Stabell (red.): Indenfor Murene. Jødisk kunst og kultur i Danmark, 1984

Gelfer-Jørgensen, Mirjam (red.): Dansk jødisk kunst: Jøder i dansk kunst, 1999

Haxen, Ulf: Det lille mirakel: Jødisk bogkunst i tusind år, 2003 

Spliid, Lone (red.) Spor: Jødisk aftryk i dansk og svensk samtidskunst. Udsyn temanummer, 2002

Thing, Morten: Jiddish bogfortegnelse. Jiddish tryk i Danmark, 2004 

Thing, Morten: Jiddish Teater i København 1906-56, 2012


Livsform og dagligdag

Buckser, Andrew: After the Rescue: Jewish Identity and Community in Contemporary Denmark, 2003

Goldschmidt, Hanne og Birgit Siesby: Til bords indenfor murene: Københavnske minder om mennesker og mad, 1988 

Lexner, Esther og Meta Melchior: Den jødiske kogebog, 1971


Religion og tradition

Edelsten, Esther: Jødedommen på stående fod, 1993

Laura, Heidi: Den jødiske verden. Kultur og fællesskab, 2010

Melchior, Bent: Jødedommen: En tekstcollage, 1993

Nielsen, Peter Boile: Jødisk eksistens: Indfaldsvinkler til moderne jødedom, 1999

Trautner-Kromann, Hanne: Jødedommen, 1983

Trautner-Kromann, Hanne: "Jødiske opfattelser af gudsbegrebet". Oversat til svensk og trykt i: Göran Bexell (red.): Gud. Sju lundateologer föreläser, 1997 s. 53 - 69 med titlen: "Några judiska synpunkter på Gud".
Download artikel

Weinholt, Karin: Jødedommen: En udfordring, 1997

Winther, Judith: Jødedommen: Religiøse tekster gennem 2000 år, bind 1 & 2, 2001


Tidsskrifter

Alef: Tidsskrift for Jødisk Kultur, 1-15, 1988-1996

Goldberg. Magasin om jødisk kunst, kultur, religion og samfund. Goldberg & Mor, 2007 -

Jødisk Orientering, Det Mosaiske Troessamfund, 1966 - 

RAMBAM. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning, Selskabet for Dansk Jødisk Historie, 1991 -

Tidsskrift for Dansk Jødisk Historie, vol. 1-30, 1980-1990

Udsyn. Tidsskrift om jødisk liv, Israel og Mellemøsten, Foreningen New Outlook, 1985-

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.