English
Print

Akademiske opgaver og afhandlinger

Akademiske opgaver og afhandlinger om dansk jødisk historie og Dansk Jødisk Museum

Andersen, Carina: Arkitekturens symbolik - En udstillingsanalyse af Dansk Jødisk Museum i København, Københavns Universitet, 2009.
Download her.

Blüdnikow, Philip: ”O cervix rigida!” Forestillinger om jøder i Ælnoths krønike, Københavns Universitet, 2020.
Download her.

Chamberlain, Karen L.: Historie på Internettet - om de østeuropæiske jøders immigration til Danmark i perioden 1904-1917, RUC, 2002

Christoffersen, Ida, Lise Korsgaard og Stine Thuge: Et museum i sin tid: Dansk Jødisk Museum som erindringssted, RUC, 2005

Elgaard, Kaj, Pernille Olsen & Line Hartvig Rasch: Nathan Levin Frænkel, Københavns Universitet, 2017.
Download her.

Jensen, Anne Øster: Russerne kommer! - en undersøgelse af den russisk-jødiske immigration til København 1904-1917, Århus Universitet, 2004

Juhl, Magnus Panduro: Jødernes danske hjælpere i oktober 1943 - En beretningsanalyse, Københavns Universitet, 2017
Download her

Juul, Britt Caroline: Holocaust i den danske erindring. En analyse af formidlingen og receptionen af Holocaust i Danmark. Københavns Universitet, 2005
Download her

Jørgensen, Nanna Dissing Bay: Historie og erindring - en undersøgelse af Dansk Jødisk Museum som erindringssted, Københavns Universitet, 2004

Lichtenstein, Tatjana: Jews on Display: Jewish Representation in Copenhagen 1900-1921, Københavns Universitet, 2000

List, Johan: Fast grund under fødderne. En undersøgelse af statens Israels betydning for jødisk identitet i efterkrigstidens Danmark. Københavns Universitet, 2020
Download her

Namer, Ditte Katrine: Danskhed og religion. En diskursanalyse af religion og identitet på museum. Magisterkonferens, Københavns Universitet, 2007
Download her

Mydtskov, Karoline Mørk: Oplysningstiden og dens betydning for den jødiske befolkning. Københavns Universitet, 2020
Download her

Nielsen, Lærke: En komparativ analyse af, hvorvidt og hvordan moskeer og synagoger har medvirket til at integrere hhv. jøder og muslimer i det danske samfund. Københavns Universitet, 2017
Download her

Olsen, Nina Skyhøj: Den jødiske idræts historie (1921-1959). En analyse af den jødiske idræt i Danmark i perioden 1921-1959. Prisopgavebesvarelse, Københavns Universitet, 2011
Download her

Pedersen, Anne Katrine Blinkenberg: Den hallensiske mission blandt jøder i 1700-tallet, med særligt henblik på Danmark. Prisopgavebesvarelse, Københavns Universitet, 2007
Download her

Pedersen, Jens Viffeldt: Dansk antisemitisme 1870-1900. Studier af jødefremstillingen i danske vittighedsblade, Københavns Universitet, 2007

Pedersen, Rikke Smedegaard: Jøders flugt fra ufred i Polen til fristed i Danmark - en undersøgelse af de polsk-jødiske flygtninge 1969 - 73, Københavns Universitet, 2005
Download her

Rasmussen, Inger Elisabeth: Erindringsbilleder af Danmark 1938-1945 blandt tidligere chalutzim. Københavns Universitet, 2008
Download her

Rasmussen, Nore Luna Kornø: Dansk Jødisk Museum og Jüdisches Museum Berlin - En komparativ analyse. Københavns Universitet, 2013
Download her

Simonsen, Cecilie Speggers Schrøder: En kosmopolitisk jøde – om M.A. Goldschmidts forhold til den jødiske emancipering. Roskilde Universitet, 2012
Download her

Sørensen, Ditte Maria: Daniel Libeskind. En æstetisk og historiefilosofisk position. Københavns Universitet, 2013
Download her

Østergaard, Karin: Museet som oplevelses- og erfaringssted eksemplificeret ved Dansk Jødisk Museum, Københavns Universitet, 2006

Øvrige specialer og afhandlinger kan rekvireres fra universitetsbibliotekerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.