Print
Bookmark and Share
Synagogen i Harvig Philip Rées gård, Vestergade 11, ca. 1850, maler Hans Frederik Meyer Visby, Aarhus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling
Shofar (Vædderhorn) fra den jødiske menighed i Aarhus brugt i synagogen ved det jødiske nytår, Rosh Hashanah. Dansk Jødisk Museum.

Aarhus Synagoge

I 1810 opnåede købmanden Hartvig Philip Rée borgerskab i Aarhus. Han var en driftig herre, og i 1820 indrettede han en synagoge i nogle lokaler på sin gård. Hartvig stod selv for at afholde gudstjenester, og var særdeles aktiv i den jødiske menighed.

Han blev med tiden en aldeles anerkendt og velanset borger i det aarhusianske erhvervs- og åndsliv, og det var ikke unormalt, at der til bar mitzvah’er var mange besøgende tilstede, som ikke nødvendigvis tilhørte den jødiske menighed.  

Hartvig Phillip Rée var med andre ord omdrejningspunktet for den lille menighed, hvis medlemstal toppede i 1834 med 53 personer.

I 1850 flyttede han til København efter at have mistet sin hustru. Sønnen Hertz Rée overtog forretningen og boligen i Aarhus, men solgte umiddelbart derefter lokalerne, hvor synagogen havde til huse – dog med den betingelse at lokalerne stadig skulle kunne benyttes af den jødiske menighed de næste 10 år. Da denne frist udløb, nedlagdes Aarhus synagoge.

 

Læs mere:

Julius Margolinsky, Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976 (1978)

Dybdahl, Vagn, ”Den jødiske kirkegård” i Demokraten, Århus (15. september 1957)