Print
Bookmark and Share
Den jødiske begravelsesplads i Assens, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Assens, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Assens, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Assens, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Assens, 2008. Dansk Jødisk Museum.

Assens begravelsesplads

De færreste er måske klar over, at den lille by på Vestfyn har haft en jødisk menighed. Det er ikke desto mindre tilfældet, hvilket den jødiske begravelsesplads i byen vidner om. Folketællingen i 1834 beretter om 69 jødiske personer i Assens fordelt på 12 familier. En anseelig mængde for en by, der på dette tidspunkt talte 2313 indbyggere.

Ni år forinden havde byens jødiske menighed, anført af Jonas Wulff Seligmann (A-1-4), der havde indrettet en synagoge i sit private hjem, opnået bevilling til at anlægge en begravelsesplads. Stedet blev Kildebakken, og begravelsespladsen kunne tages i brug fra den 28. maj 1825. Det var der imidlertid ikke behov for, før end slagteren Benjamin Samuel Nayberg afgik ved døden den 24. november 1827, og efterfølgende blev stedt til hvile som den første jøde i Assens. Gravstøtten over Naybergs grav er forsvundet, ligesom det er tilfældet for 21 andre af de i alt 47 grave. Dette skyldes blandt andet, at mange har haft gravstøtter af træ der er forvitret med årene.

Den sidste reelle begravelse fandt sted den 3. juni 1914, da frk. Josephine Regine Kalmer vendte tilbage til jorden (B-3-1). Herefter lå pladsen inaktiv hen i 67 år, men i 1981 valgte en jødisk indvandrer fra Polen at lade sig bisætte der.

I dag lader det dog til, at roen har lagt sig endegyldigt over den gamle »Jødebakke« i Assens. Det er byrådet, der holder tilsyn med og vedligeholder pladsen. Det sidste ved hjælp af renteindtægten fra et legat, som den jødiske menighed oprettede ved sin nedlæggelse, samt støtte fra Det Jødiske Samfund i Danmark.

 

Læs mere:

Julius Margolinsky, Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976 (1978)

”Kirkegården, hvor der har været gravfred siden 1914”, w-h, Vestfyns Posten 8. maj, 1974

Se også: Den Jødiske Kirkegård i Assens