Print
Bookmark and Share
Den jødiske begravelsesplads i Fåborg, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Fåborg, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Fåborg, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Fåborg, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Fåborg, 2008. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads i Fåborg, 2008. Dansk Jødisk Museum.

Faaborg begravelsesplads

At den ældste jødiske begravelsesplads på Fyn kom til at ligge i Faaborg, skyldes en ung driftig mand ved navn Lucas Abraham. Han drog i 1793, blot 17 år gammel, afsted fra fødebyen Slesvig til den lille sydfynske by for der at søge lykken som handelsmand. Den 9. september 1796 fik han borgerskab som købmand, og da hans handel gik godt, indkaldte han snart sine to brødre Joseph og Levin Abraham som medhjælpere i sin virksomhed. Ligeledes flyttede hans fire søstre til byen, og da de kort efter blev gift, varede det ikke længe før, der var skabt en jødisk menighed i Faaborg. Den 12. december 1795 opkøbte Lucas Abraham en jordlod lidt uden for byen ud til Faaborg fjord, hvor der blev anlagt en jødisk begravelsesplads. Pladsen blev dog først taget i brug 25. maj 1806, da en datter af købmand Bendix Wulff afgik ved døden.

Faaborg-menighedens ministerialbøger er sporløst forsvundet, hvorfor optegnelserne over gravstederne er mangelfulde sammenlignet med andre jødiske gravpladser i Danmark. Der kendes dog til ca. 165 gravsteder, hvoraf under halvdelen af gravmonumenterne er bevaret. Mange af gravmonumenterne er forsvundet med tiden, da de har været lavet af træ, der lettere forgår end diverse stenmaterialer.

De relativt mange begravelser i Faaborg skal ses i lyset af, at menigheden strakte sig ud over store dele af Fyn, bl.a. blev afdøde fragtet helt fra Kerteminde og Rudkøbing til Faaborg. Dertil kom, at menigheden i Odense benyttede sig af begravelsespladsen indtil de fik deres egen i 1825. Grundlæggeren af menigheden i Faaborg, Lucas Abraham, ligger selv begravet på pladsen, som han stod bag anlæggelsen af (A-1-3). Den sidste begravelse fandt sted i 1983.

 

Læs mere:

Julius Margolinsky, Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976 (1978)

Se også: Den Jødiske Kirkegård i Fåborg