Print
Bookmark and Share
Chanukkahstage af malm fra synaogen i Fredericia. Mester: Peter Grønning, 1779. Tidligere tilhørt Mosaisk Troessamfund, der i 2011 donerede stagen til Dansk Jødisk Museum.
Trøje og kyse i silke brugt ved Brit Milah (omskærelse). Formodentlig tilhørt en familie i Fredericia. Dansk Jødisk Museum.
Prospekt over Fredericia 1768. Dendigitalebyport.byhistorie.dk.

Fredericia Synagoge

Brødrene Abraham og Moses Jacobsen Levi kan sammen med Henrik Joseph regnes for grundlæggerne af den jødiske menighed i Fredericia. Sammen optog de i 1709 et lån på 50 rigsdaler til at opføre en synagogebygning, hvilket man allerede havde fået tilladelse til i 1682.

I mellemtiden var religiøse gudstjenester blevet afholdt i Moses Jacobsen Levis hus i Algaden (nu: Danmarksgade), men byens stigende jødiske indbyggertal havde gjort det nødvendigt med mere plads. Samtidig var der opstået utilfredshed i menigheden, da flere gjorde krav på den ære at have synagogedrift i privaten, hvilket i flere tilfælde førte til interne slagsmål. Man købte derfor en gård i Ryttergade (nu: Riddergade), nær ved den mosaiske begravelsesplads, hvor byens første synagogebygning blev opført og indviet i 1720. Beliggenheden var ikke tilfældig, da hovedparten af de jødiske indbyggere havde bosat sig i netop denne gade, hvor en lille jødisk bydel opstod.

Synagogen i Riddergade blev delvis ombygget i 1753, inden den i 1810 blev revet ned pga. af dårlig stand. I stedet blev en ny og større synagogebygning opført på samme sted i årene 1812-14. Endnu engang viste bygningsmaterialerne sig at være af ringe kvalitet for allerede i 1861 startede en pengeindsamling til en ny bygning. Denne proces blev imidlertid fremskredet under kedelige omstændigheder, for i 1864 blev Fredericia bombarderet under krigen, hvilket bevirkede store beskadigelser af synagogen.

I januar 1865 blev grundstenen til en ny synagogebygning lagt, og allerede i den 27. oktober samme år stod synagogen – byens tredje – klar til indvielse.

I sidste halvdel af 1800-tallet gik den Fredericias jødiske menigheds medlemstal stærkt tilbage, og den formodentlig sidste gang synagogen blev benyttet til gudstjeneste var i 1902 ved Den store forsoningsdag den 11. oktober. Herefter blev al inventar flyttet til København, og synagogen lå nu en halv snes år ubenyttet hen. I 1914 blev bygningen solgt til nedrivning.

 

Læs mere:

Søren Kyed Jakobsen, ”»…som Jerusalem udi jødeland…« : - jøderne i Fredericia” i: Folk og forskning  – Årg. 11, nr. 3 (1987). – S. 5-18

Merete Christensen, Det jødiske Fredericia 1675-1902. Et fristed i Danmark (2002.)

Axel Sommerby, ”Fredericias anden synagoge”, i: Fredericiabogen (2004)