Print
Bookmark and Share
Den jødiske begravelsesplads på Møllegade i København, ca. 1970'erne. Fotograf: Bernhard Stiebelmann. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads på Møllegade i København, ca. 1970'erne. Fotograf: Bernhard Stiebelmann. Dansk Jødisk Museum.
Den jødiske begravelsesplads på Møllegade i København, ca. 1970'erne. Fotograf: Bernhard Stiebelmann. Dansk Jødisk Museum.

Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Københavns jødiske historie kan ledes tilbage til 1676, da juveleren Israel Salomon Levy bosatte sig i byen. Han døde 3 år senere, og blev begravet på den nærmeste jødiske begravelsesplads, som var i byen Altona i Hertugdømmet Holsten! I jødedommen er det tradition at den døde begraves inden for 24 timer, hvilket har været umuligt med den afstand og datidens transportmidler. Måske har det ansporet menigheden til at få egen begravelsesplads i takt med, at den tog til i størrelse. Man måtte dog drage den lange vej til Altona nogle år endnu, for først d. 29. august 1694 fik man tilladelse af Københavns Magistrat til at købe et stykke jord uden for byen på Nørre Fælled, hvor man kunne anlægge en begravelsesplads. Da pladsen blev grundlagt var der imidlertid en gravsten allerede. Den tilhørte føromtalte Israel Salomon Levys søn David Israel, der blev begravet her, da han døde d. 5. september 1693. Magistraten havde på daværende tidspunkt indvilget i, at Israel kunne blive begravet uden for Københavns volde. Stenen over hans grav er stadig bevaret, og er dermed den ældste gravsten på pladsen.

Siden 1694 er begravelsespladsen blevet udvidet otte gange. Det sidste jordlod blev opkøbt i 1855. To år senere blev Københavns volde nedlagt, og byens udvidelse tog fart. Inden for få årtier strøg lejlighedsbyggerier op omkring begravelsespladsen, og Nørrebro blev en realitet. Dermed blev der sat en stopper for pladsens udvidelsesmuligheder, og Mosaisk Troessamfund måtte tænke i andre baner. Løsningen blev oprettelsen af Mosaisk Vestre Begravelsesplads i 1886, der er beliggende på Vestre Kirkegård i København SV, og stadig er aktiv. Efter 1886 har der dog været foretaget godt 300 begravelser på Mosaisk Nordre Begravelsesplads pga. reserverede familiegravsteder. Den sidste var i 1967.

Der findes ca. 5500 gravsteder på Mosaisk Nordre Begravelsesplads, hvoraf ca. 4700 kan identificeres. Tilbage står eller ligger ca. 2800 gravsten. Blandt disse møder man mange centrale og vigtige skikkelser i dansk jødisk historie. Eksempelvis kan nævnes den mangeårige overrabbiner i 1800-tallet Abraham Alexander Wolff (A-7-46), Frederik VI’s finansrådgiver og kunstmæcen Mendel Levin Nathanson (G-16-16) samt nationalbankdirektøren Moritz Levy (A-8-2) – og mange flere kunne føjes til listen.

 

Læs mere:

Julius Margolinsky, Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976 (1978)

Henriques Bing, Evighedens hus: En guide til den jødiske begravelsesplads i Møllegade (1997)

Se også: Den Jødiske Kirkegård i Møllegade