Print

Økonomi

Københavns Kommune yder Dansk Jødisk Museum et årligt driftstilskud og museet modtager endvidere statsstøtte efter museumslovens §15. 
Etableringen og videreudviklingen af Dansk Jødisk Museum var støttet af:


Sanna og Victor Borge Memorial Fund
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner
Egmont Fonden
Helene Elsass
Fonden Realdania
Knud Højgaards Fond
Kulturministeriet
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Stichting Marcus Choleva Family Foundation
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal
Ole Kirks Fond
Bikubenfonden
Bevica Fonden
Knud Højgaards Fond
Ole Kirks Fond
Bernard Osher Jewish Philanthropies Foundation
Oticon Fonden
Mitco Fonden

Dansk Jødisk Museum har fra perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020 haft en indsamling. Regnskabet for denne kan ses her.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.