Print
Udforsk
Udforsk

Aktionen kommer

Den 1. oktober 1943 kl. 21 blev telefonerne i København afbrudt. Kolonner af åbne ladvogne med tyske politisoldater kørte ud i byens gader fra tyskernes hovedkvarter på Rådhuspladsen.


Politisoldaterne medbragte præcise adresselister over jødiske familier og blev assisteret af stedkendte danskere, bl.a. frivillige fra Waffen SS, som var i Danmark på orlov. Der var minimum 1.500 tyske politifolk til rådighed for aktionen mod de danske jøder. I løbet af tre timer havde de arresteret 198 i København. Den 2. oktober opgjordes det samlede antal arresterede under aktionen til 281.

Langt hovedparten af de danske jøder havde valgt prompte at reagere på det rygte om en forestående aktion, der bredte sig som løbeild efter den 28. september 1943. Det skete, efter at Georg Ferdinand Duckwitz – skibsfartskyndig ved det tyske gesandtskab og rådgiver for den rigsbefuldmægtigede Werner Best – og en række andre anonyme tyskere havde overbragt advarslen om den kommende aktion til deres danske kontakter.  

De fleste jøder indstillede sig på flugt ud af landet til Sverige. At det blev redningen for så mange, kunne ingen have forestillet sig i slutningen af september 1943. På dette tidspunkt havde kun unge mænd – militærfolk og modstandsfolk – med held gjort forsøget. Hvordan det skulle lykkes familier med børn og svagelige samt ældre mennesker at komme over, var uvist. Alligevel kan man af dagbøger og korrespondancer se, at Sverige hurtigt blev målet. Forlydender om Sveriges protester over for Tyskland og tilbuddet om asyl nåede frem til de danske jøder. Den svenske gesandt overbragte tilbuddet til Det Mosaiske Troessamfunds formand C. B. Henriques den 29. september, og budskabet blev officielt udbredt i svensk radio hver time den 2. oktober.

I løbet af få uger blev næsten 8.000 mennesker bragt i sikkerhed i Sverige takket være den massive, mangeartede og solidariske hjælp, de forfulgte fik fra deres medborgere. Men den tilgængelige tyske politistyrke blev ikke sat ind over for jøder på flugt efter aktionen den 1. oktober 1943. Værnemagten forholdt sig - trods ordre om at bistå politiet - overvejende passivt. I det tyske hovedkvarter i København var forfølgelsen af de flygtende jøder overladt til en lille gruppe mænd i det tyske sikkerhedspolitis afdeling IV-B-4, som havde det såkaldte Jødespørgsmål som sagsområde. De var helt afhængige af danske stikkere.  Det samlede antal anholdelser efter aktionsnatten den 1. oktober var 191.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.