Print
Udforsk
Udforsk

Hvorfor var Danmark et særtilfælde?

Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor besættelsesmagten accepterede, at den sædvanlige diskriminations- og eliminationsproces ikke skulle gennemføres i Danmark.


Til hovedkvarteret i Berlin argumenterede tyske myndigheder for, at indgreb over for jøderne i Danmark ville vække befolkningens vrede og få samarbejdet til at bryde sammen. Ro og stabilt samarbejde var afgørende. Danskerne havde taget imod tilbuddet den 9. april 1940 og forsøgte efter udstrakt evne at leve op til tyske krav. Men samarbejdspolitikken betød også, at tyskerne kunne give indrømmelser. For den danske regering kunne der ikke blive tale om særforanstaltninger mod jøder. Det synspunkt blev man ved med at gentage.

Politikerne var i samklang med den overvejende del af den danske befolkning. Da spørgsmålet blev afprøvet i stormvejret efter Danmarks tiltrædelse af Antikominternpagten i november 1941 – og dens bestemmelser om bekæmpelse af Sovjetunionen og kommunismen – blev det klart, at særlove over for jøder ikke bare ville udløse protester, men samarbejdets modsætning: aktiv modstand.

Når både regeringen og de tyske myndigheder henviste til folkestemningen, var der altså realiteter bag. Da samarbejdspolitikken brød sammen i august 1943, var vejen banet for at gennemføre en aktion, der kunne gøre Danmark ”judenrein” (renset for jøder). Men Werner Best vægtede stadig samarbejdet med danske myndigheder – nu under ledelse af ministeriernes departementschefer – højt og arbejdede stadig efter strategien at sikre en stabil leverance af fødevarer til Tyskland med et minimum af militære eller politimæssige ressourcer. Tyskerne havde ikke handlefrihed på spørgsmålet om jøderne i Danmark. Derfor kunne den nazistiske ideologi bøjes for praktiske resultater.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.