Print
Udforsk
Udforsk

Ståsteder

Danske jøder er en sammensat gruppe. De indbyrdes forskelle kan være kulturforskelle, for eksempel mellem de gamle dansk-jødiske familier og de senere tilkomne jødiske indvandrere fra Østeuropa. Eller de kan bestå af forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt i spørgsmål om religion, skolegang og ægteskab.


De mange mulige ståsteder er i det jødiske samfund vigtige pejlemærker, når man skal fornemme, hvem man egentlig taler med, og hvor vedkommende befinder sig i forhold til en selv. I en lang række tilfælde er mange af disse ståsteder trin på vejen til integration og assimilation.

Selvom omverdenen ofte ser jøder som en homogen gruppe, har også de danske jøder meget forskellige holdninger til, hvilken rolle deres jødiskhed skal spille i deres liv, og hvordan den skal udtrykkes. Der er store forskelle, når det gælder baggrund, erhverv, politisk orientering og livsstil.

Tallet på jøder i Danmark kendes ikke nøjagtigt, da man kun kender antallet af medlemmer i de jødiske menigheder - men ikke tallet over, hvor mange jøder, der findes uden for menighederne.

Det største og ældste jødiske trossamfund, Det Mosaiske Troessamfund, har i dag et medlemstal på ca. 2000, mens den progressive menighed Shir Hatzafon har knap 200 medlemmer. Jøder udenfor for de jødiske menigheder lever deres jødiske liv i foreninger og indenfor private cirkler med familie og venner, eller har en jødisk identitet, som de ikke manifesterer konkret.

Fordyb dig i de mange ståsteder

Du kan læse mere om de danske jøders mange identiteter og valg i menuen til højre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.