Print
Udforsk
Udforsk

Den åbne tradition

Det store jødiske livsreglement har en modpol i glæden ved at diskutere og udfordre. Den traditionelle måde at studere både lovtekster og andre religiøse bøger er at diskutere med dem.

Man diskuterer med teksterne ved at finde uoverensstemmelser og problemer i formuleringerne og forsøger derefter at løse problemerne med egne fortolkninger. Denne frihed i forholdet til traditionen er med til at forhindre den i at forstene, og diskussionskulturen trives også uden for de intellektuelle kredse.
At markere sig som en lærd person har altid været vægtet højt i jødedommen, og historiske kilder viser, at der er blevet gjort et stort arbejde for at undervise børn i hebraisk sprog og traditionelle tekster. Det enorme bibliotek af jødiske tekster fra de sidste 2.000 år afspejler, at man har taget de hellige tekster til sig ved at kommentere, forklare og nyfortolke dem igen og igen.

Bogens folk
Det jødiske bibliotek fylder mange hyldemeter. Bøger og studier er afgørende for at give traditionen videre i jødedommen, og igennem århundreder har jøder holdt fast ved hebraisk som et fælles litterært sprog på tværs af landegrænser. De store grundtekster er Mosebøgerne og resten af den hebraiske bibel, men de forstås altid i lyset af rabbinske fortolkninger af dem gennem de sidste 2.000 år.

Kommentarer og kommentarer til kommentarerne
Rabbinske diskussioner af love og ideer finder man især i Talmud, mens genren Midrash udlægger Bibelen kreativt og meddigtende. Kommentaren er den mest typiske jødiske form for litteratur: Jøder har gennem tiden skrevet kommentarer til bibelen, Talmud, lovtekster, poesi, liturgi, mystiske tekster og filosofi og mere til - og endda kommentarer til kommentarerne. At skrive en kommentar er nemlig at føje et nyt lag til traditionen. Udover den religiøse litteratur findes der også jødiske eventyr, digte, legender, krøniker og mange andre genrer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du holde dig opdateret om arrangementer og andet nyt fra museet.

Tilmeld dig her

Åbningstider

Museet er i øjeblikket midlertidigt lukket grundet ombygning.
Vi forventer at genåbne i slutningen af august eller begyndelsen af september.