Gå til hoved-indhold

Undervisning på museet for gymnasieskolen

Dansk Jødisk Museum tilbyder undervisningsforløb til gymnasieskolen i museets udstillinger. Her på siden kan du udforske de forskellige temaer, vi tilbyder, og finde det forløb, der passer bedst til dine studerendes fag og interesser.
Vores undervisningsforløb er lavet til at indbyde til dialog, engagere og udfordre de studerende, samtidig med at de lærer om vigtige emner inden for dansk jødisk historie, kultur, religion og traditioner. Fra fortællinger om danske jøders liv og skæbner gennem århundreder til spændende udstillinger om Holocaust og dets konsekvenser.
Har du et særligt tema, som du gerne vil udforske med dine studerende? Så er vi klar på at tilpasse vores undervisningsforløb efter jeres temauger eller andet. Kontakt os endelig for at booke et undervisningsforløb eller hvis du har spørgsmål eller specielle ønsker. Skriv en mail til info@jewmus.dk.
Vi anbefaler altid at booke udenfor normal åbningstid, så I kan få museet for jer selv. Det giver jer og de studerende den bedste ro til at arbejde konstruktivt og dybdegående. I særlige tilfælde kan undervisning dog også tilbydes i åbningstiden. 
Vi ser frem til at byde jer velkommen til en lærerig og meningsfuld oplevelse på Dansk Jødisk Museum!

Hvordan underviser vi i Holocaust?

Faglig sparring til undervisere og fagpersoner


Mangler du eller din faggruppe inspiration til, hvordan I kan arbejde med holocaust?

Vi tilbyder gerne specialtilpassede forløb med vores faginspektører, som kan dele indsigt i, hvordan museet underviser og arbejder med Holocaust som en dansk erfaring.

Vi afsætter typisk 2 timer til et fagmøde, som inkluderer en rundvisning i museets udstilling og en præsentation af denne samt en gennemgang af vores nuværende undervisningsmetoder.

Efterfølgende inviterer vi på en kop kaffe og en mere dybdegående samtale om, hvordan vi bedst kan støtte jeres undervisning og høre om jeres tanker og behov på området.

Vi tilpasser gerne den faglige sparring efter jeres interesseområder, undervisningsforløb og klassetrin.

Pris: 750 kr.

Målgruppe: Lærere, formidlere og fagpersoner

Booking: Skriv til info@jewmus.dk

Oktober '43

Jødeaktionen i oktober 1943


Undervisningsforløb i udstillingen. ”Pak din taske skat, vi skal afsted”. I dette undervisningsforløb arbejder vi med de dilemmaer de danske jøder stod overfor i oktober 1943, da de pludselig måtte flygte til Sverige. Vi arbejder også med de dilemmaer, man som dansk jøde stod med som fange i KZ-Theresienstadt.

Emner: Etiske dilemmaer, flugt, forfølgelse, krig, antisemitisme, minoriteter, nødhjælp og medmenneskelighed

Målgruppe: Forløbet er anbefalet til udskoling og gymnasielt niveau.

Tid: Undervisningsforløbene kan bookes til 1 time og til 1,5 time.

Pris: 550 kr. for en time / 650 kr. for 1,5 time

Undervisning i udstillingen

Vælg et tema


Museet har som pædagogisk målsætning at danne ramme for at elever kan diskutere museets emner på et reflekteret grundlag og med en forståelse af identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk-jødiske minoritet og det omgivende danske samfund i en historiske kontekst.

Museet giver et indblik i 400 års dansk-jødisk historie og i vores generelle omvisning fortæller vi om tankerne bag museets spektakulære arkitektur såvel som udstillingerne. Vi anbefaler dog at booke et undervisningsforløb indenfor vores temaer.

Udstillinger og temaer: Arkitekturen + Porten til Danmark + Flugt og Forfølgelse i det 20. århundrede

Målgruppe: Maks. 25 elever pr. forløb. 

Tid: Mellem en time og halvanden time

Sprog: Dansk

Pris: 550 kr. for en time / 650 kr. for 1,5 time

Jødedommen

Traditioner og ritualer


Få styr på jødedommens mange traditioner og ritualer i et undervisningsforløb, der også kommer ind på de mange forskellige måder, danske jøder gennem historien har forholdt sig til religionen på.

Emner: Religion, traditioner, praksis, tro, institutioner, identitet

Målgruppe: Forløbet er anbefalet til mellemtrin, udskoling og gymnasielt niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning i klasselokalet

Vi udvikler løbende undervisningsforløb, der kan afvikles i klasselokalet. Her kan du finde forløb, der belyser alt fra antisemitisme, pride og omskæring. Vi tilstræber at dække så mange fag som muligt, men historie, samfundsfag, religion og kristendomskundskab har en naturlig tyngde i vores faglighed. 
Læs mere om de enkelte tilbud her på siden og download forløb til undervisning i klasselokalet. 
Vi modtager meget gerne feedback om materialernes brugbarhed.

Levende vidnesbyrd

Få besøg af Tove, som var 'gemt barn' under krigen


Mere end 100 børn blev efterladt i Danmark under Anden Verdenskrig, fordi forældrene frygtede for børnenes sikkerhed ved den farlige flugt over sundet til Sverige. Børnene bliver i stedet 'gemte børn' hos familier rundt omkring i Danmark. Børnene levede ofte under falske identiteter og var adskilt fra deres forældre i årevis. Da Tove Udsholts mor flygter til Sverige, bliver Tove én af dem.

Tove er et levende vidnesbyrd på Holocaust, og hun er en ildsjæl i formidlingen af krigens store mellemmenneskelige konsekvenser. Tove tager ud til folkeskoler og gymnasier og deler ud om sine oplevelser af at være et gemt barn i Danmark under krigen. 

At høre om de gemte børn kan give skoleklasser et stærkt indblik i menneskelig mod, de følelsesmæssige omkostninger ved krig, og hvordan det er at finde sin egen identitet i en verden i kaos.

Besøget er gratis, men skolen er forbeholdt transportudgifter for Tove. Hvis du gerne vil invitere Tove til at besøge din klasse, så kontakt os på info@jewmus.dk

Fag: Særligt historie og samfundsfag

Målgruppe: Udskoling og gymnasielt niveau

Toves historiehttps://folkedrab.dk/temaer/oktober-43-flugten-til-sverige/film-om-flugten-til-sverige/gemt-barn

Videre læsning om 'gemte børn'https://o.dev.folkedrab-2022.omega04.oitudv.dk/temaer/oktober-43-flugten-til-sverige/artikler-om-oktober-43/gemte-joediske-boern-danmark

 

Snublesten

Elevmateriale og lærervejledning


Snublesten bringer fortiden ind i nutiden som små gyldne mindesmærker, der fortæller en vigtig historie. De er lagt for at mindes ofrene for Holocaust og nazismen. Historiens Hus i Odense har udviklet en app, der understøtter formidlingen af snublesten. Dansk Jødisk Museum har udviklet indhold til de sten, der omhandler de jødiske ofre, som primært ligger i indre København og hovedstadsområdet.

I dette forløb vil eleverne blive introduceret til en række af de menneskelige konsekvenser, krig fører med sig særligt for udsatte grupper primært grundet etnicitet eller samfundsmæssige status som f.eks. flygtninge.

Emne: Forløbet understøtter elevernes forståelse af erindringskultur, kildekritik og arbejdet med historiekanonens punkt omkring undervisning i ”Holocaust, jødeaktionen og Augustoprøret i 1943”.  

Fag: Historie og samfundsfag

Målgruppe: Undervisningsmateriale til de ældste folkeskoleklasser og gymnasieskolen

Download: 

Stemmer i stilheden

Animationsfilm og undervisningsmateriale om oktober 1943


Stemmer i stilheden er en hjemmeside med undervisningsmateriale, som kan bruges i sammenspil med animationsfilmen af samme navn. Filmen varer 18 minutter og handler om den dengang 14-årige Bent Melchior og hans families flugt til Sverige i oktober 1943. Sammen med undervisningsmaterialet inviterer filmen til debat, der skal være med til at forhindre, at historien gentager sig. 

Filmen og det nye undervisningsmateriale kan skabe og inspirere til debat af de værdier, der kom til udtryk i samtiden og hvorfor det er vigtigt at diskutere dem i dag.

Humanity in Action har produceret filmen, mens det tilhørende undervisningsmateriale er udviklet af Ghetto Fighter House Museum med Dansk Jødisk Museum som historiske konsulenter. Den danske version af materialet er under udarbejdelse.

Materialet er udviklet med støtte fra Slots og Kulturstyrelsen, den danske ambassade i Tel Aviv og Udenrigsministeriet. Læs mere her.

Emner: Oktober 1943, medborgerskab, flugt, forfølgelse, etik og moral, ansvar

Materiale: Undervisningsmaterialet er en kombination af selvstændige opgaver, undersøgelser og guidede diskussioner, der opmuntrer eleverne til at reflektere over deres egne erfaringer og til at udforske alternative måder at tænke på.

Målgruppe: Målgruppen er udskolingen og gymnasieskolen. Både film og undervisningsmateriale ligger gratis tilgængeligt på hjemmesiden.

Link til hjemmesiden

 

Et ægte dilemma: Forbud mod drengeomskæring til debat

Lærervejledning, elevmateriale og samtalekort


Debatten om drengeomskæring er noget af det mest dilemmafyldte. Diskussionen dukker op med jævne mellemrum i Danmark, bl.a. da der i 2020 blev rejst et borgerforslag om et forbud mod drengeomskæring. Hver gang debatten blusser op, er det forbundet med voldsomme diskussioner og hårde beskyldninger fra både tilhængere og modstandere af et forbud. Debatten om omskærelse har en lang historik i Danmark og kan blandt andet spores helt tilbage til de første jøders ankomst til Danmark i 1622, hvor kirken eksempelvis brugte omskærelsen som argument for, at jøder ikke skulle have lov til at opholde sig i landet.

Dette undervisningsmateriale dykker ned i dilemmaerne. Målet med materialet er at belyse og udforske nuancerne i den dilemmafyldte – og ofte pola­riserede – debat og at undersøge, hvorvidt der både bag positionerne ’for’ og ’imod’ et forbud gemmer sig en større kompleksitet, end det kan se ud til i debatterne. Materialet lægger ikke op til en bestemt holdning til spørgsmålet, men lægger vægt på nuancerne. Målet er at skabe en samtale på et nuanceret og oplyst grundlag. Bag spørgsmålet om drengeomskæring gemmer sig nemlig komplicerede spørgsmål om forholdet mellem individ, stat, religion, kultur, forældre og børn: Vil et forbud mod drengeomskæring fratage børnene et vigtigt religiøst tilhørsforhold, eller er der tværtimod tale om statens beskyttelse af individet?

Undervisningsmaterialet er udviklet af Foreningen Åndsfrihed og Dansk Jødisk Museum

Målgruppe: Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne og 10. klasse

Download: Elevmateriale, Lærermateriale, Samtalekort

Hjem

Da de danske jøder vendte hjem


I oktober 1943 måtte 7742 danske jøder flygte til Sverige. Historien om flugten er verdensberømt, men færre kender historien om, hvad der skete med de danske jøder ved hjemkomsten til Danmark i 1945. Ligeledes er det sjældent belyst, hvilke konsekvenser flugt og deportation har haft for de mennesker, der flygtede til Sverige eller blev interneret i en nazistisk koncentrationslejr. Hvordan var det at komme hjem igen? Hvordan genetablerede man sig som jøde i Danmark? Og hvordan har man i eftertiden bearbejdet oplevelserne? For selvom man bed tænderne sammen, selvom det gjaldt om at komme videre, og selvom man fik sin tilværelse op at stå igen, var der mange forhindringer og frem for alt meget at bearbejde. Det er netop hjemkomsten efter befrielsen den 4. maj 1945 og den efterfølgende genetablering, dette forløb handler om.

I dette forløb, der retter sig mod undervisningen i historie og samfundsfag i skolens ældste klasser, vil eleverne blive introduceret til en række af de menneskelige konsekvenser, krig fører med sig, og betydningen af at få hjælp når man er en udsat gruppe. Gennem forløbet åbnes desuden for en diskussion om samfundets ansvar i forhold til individets eget ansvar. Er man reelt fri, når krigen er slut?

Materialet retter sig til læreren og indeholder cases og bilag, der kan kopieres eller vises til eleverne via smartboard.

Fag: Historie og samfundsfag

Målgruppe: Udskoling og gymnasielt niveau

Download: Materiale - Hjem