Gå til hoved-indhold

Medarbejdere på Dansk Jødisk Museum

Museumsdirektør

Janus Møller Jensen

Ph.D.

Ledelse

dir. tlf. 29 81 05 10

jmj@jewmus.dk

 

Museumsinspektør

Signe B. Larsen

cand.mag.

Donationer, forskning, formidling

dir. tlf. 91 23 07 21

sbl@jewmus.dk

 

Museumsassistent

Mads Emil Løkke Kristensen

cand.mag.

Administration, annoncering, booking

dir. tlf. 91 23 07 27

melk@jewmus.dk

 

Museumsinspektør

Sara F. Stadager

mag.art.

Formidling, PR, forskning

dir. tlf. 91 23 07 22

sf@jewmus.dk

 

Registrator og samlingsansvarlig

Thomas Egebæk

cand.mag.

Samling, arkiv, butik

dir. tlf. 29 81 08 18

te@jewmus.dk

 

Museumsassistent

Trine D. Lauritzen

 cand.scient.adm.

Regnskab og administation

dir. tlf. 92152038

tdl@jewmus.dk

 

FRIVILLIG PÅ MUSEET

Dansk Jødisk Museums korps af frivillige spiller en vigtig rolle for betjeningen af publikum og bidrager til museets gode ånd.

Har du lyst til at bruge mindst en halv dag om ugen inden for museets åbningstider - og blive en del af museets daglige arbejde og stærke netværk? Museet takker blandt andet for din tid og dit engagement med personalearrangementer.

For at sikre, at alle får den bedste oplevelse som frivillig, har museet udarbejdet et policy paper for frivillige, så forventningerne afstemmes mellem parterne på bedste vis. Læs policy paperet her. 

Skriv til museet og præsentér dig selv kort, hvis du har lyst at være med.

Vi glæder os til at have dig med på holdet.

 

STUDENTERMEDHJÆLPERE

Vi har mange dygtige studentermedhjælpere.

Studentermedhjælperne er dem, du møder på byvandringer, til arrangementer, i museumsbutikken og er en uundværdig del af den daglige drift af museet.

Vi slår løbende ledige stillinger op her på siden, men tøv ikke med at sende en uopfordret ansøgning.

 

Praktikanter

Vi har ofte plads til praktikanter og har flere studiepladser på kontoret.

ag endelig kontakt til os, hvis du kunne tænke dig at komme i praktik på museet. Her kan du få erfaring med alt fra formidling til registrering. Hvis du forsker indenfor dansk jødisk historie, kan du søge om at få en studieplads på vores kontor.

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand
Managing Partner
Finn Schwarz
Udpeget af Det Jødiske Samfund i Danmark

Næstformand
Generalsekretær
Michael Metz Mørch
Udpeget af Dansk Industri 

Medlemmer
Professor, dr.phil.
Hanne Trautner-Kromann
Udpeget af Lunds Universitet, Sverige

Kultur- og fritidsborgmester
Mia Nyegaard
Københavns kommune

Cand.jur.
Lis Ekner
Udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie

Direktør
Michael Feder
Udpeget af bestyrelsen

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Katrine Hassenkam
Udpeget af Borgerrepræsentationen

Kommitterede medlemmer af museets bestyrelse
Tidl. bestyrelsesformand
Ivar Samrén

Økonomi

Københavns Kommune yder Dansk Jødisk Museum et årligt driftstilskud, og museet modtager endvidere statsstøtte efter museumslovens §15. 
Etableringen og videreudviklingen af Dansk Jødisk Museum var støttet af:


Sanna og Victor Borge Memorial Fund
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner
Egmont Fonden
Helene Elsass
Fonden Realdania
Knud Højgaards Fond
Kulturministeriet
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Stichting Marcus Choleva Family Foundation
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal
Ole Kirks Fond
Bikubenfonden
Bevica Fonden
Knud Højgaards Fond
Ole Kirks Fond
Bernard Osher Jewish Philanthropies Foundation
Oticon Fonden
Mitco Fonden

 

Dansk Jødisk Museum har fra perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020 haft en indsamling. Regnskabet for denne kan ses her.