Gå til hoved-indhold

Auschwitz-dag

Den 27. januar er en mindedag for Holocaust, der markeres i FN, EU, rundt omkring i Europa og andre steder i verden. I Danmark har markeringen fået navnet Auschwitz-dagen, hvor vi mindes ofre for Holocaust og andre folkedrab.

Oplysning om Holocaust og folkedrab er afgørende vigtigt i den nationale og internationale hukommelse. Det gælder både det faglige arbejde med at afdække fortiden og begivenhederne, men også fortællingerne fra dem, som oplevede og overlevede dem.

På Auschwitz-dag i Danmark mindes vi ofrene for Holocaust og ofrene for de folkedrab der er fulgt efter. Det er vigtigt at huske på at ofrene i et folkedrab ikke ‘kun’ er de, som måtte lade livet, men også dem, der har overlever og bærer rundt på erindringerne af det de har set og mærket.

Her kan du gense tidligere års programmer: 20212022, 2023 og 2024

Auschwitz-dag i år

I 2024 har vi særligt fokus på vidnerne, vidnesbyrd og formidling af historien til de kommende generationer herunder undervisning i Holocaust, der netop er blevet gjort til en eksplicit del af folkeskolens historiekanon.

Auschwitz-dag finder sted lørdag den 27. januar 2024 kl. 19.00-20.30 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek i København.

Den internationale Auschwitz-dag er en mindedag, hvor der vil være vidnesbyrd fra ofre for Holocaust, vidnesbyrd fra folkemordet mod Roma og Sinti, samt musik og lystænding.

Her kan du læse pressemeddelelsen for årets Auschwitz-dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eller gense markeringerne af Auschwitz-dag

2024

 

I 2024 afholdte Dansk Jødisk Museum Auschwitz-dag på vegne af Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning. Blandt talerne denne aften, var Statsminisiter Mette Frederiksen, Formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Henri Goldstein, samt vidnesbyrd fra overlevere af holocaust.

2021

 

I 2021 blev Auschwitz-dag afholdt online på grund af Covid19. Blandt talerne var Justitsminister Nick Hækkerup, Israels ambassadør, Norges ambassadør og Albaniens ambassadør. I år reflekterede vi over Holocaust som udtryk for antisemitismen i sin mest ekstreme form. Men fænomenet er langt ældre, og antisemitismen eksisterer fortsat og er i vækst i en række lande verden over, også i Danmark.

2023

 

I 2023 havde vi særligt fokus på markeringen af 80-året for de danske jøders flugt og redning i oktober 1943. Det blev derudover markeret i løbet af året gennem en række tiltag og aktiviteter. Det er en vigtig historie i en ellers mørk tid, som vil blive mindet i både en dansk og international sammenhæng.

2022

 

I 2022 reflekterede vi over vigtigheden af at viderebringe vidnernes erindringer om Holocaust og folkedrab til den næste generation. Programmet bestod af taler fra kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, Israels og Hollands ambassadører og vidnesbyrd fra overlevere af folkedrab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

Besøg institutioner med undervisningsforløb

 
Skal undervisningen foregå udenfor klasselokalet?
Så kan du her læse om nogle af de museer og institutioner, der har formidlingstilbud målrettet forskellige uddannelsestrin. Institutionerne tilbyder undervisningsforløb, byvandringer og omvisninger om blandt andet oktober 1943, jødeaktionen, holocaust og modstandsbevægelsen. 

Auschwitzdagdanmark.dk


Auschwitzdag Danmark er et landsdækkende projekt støttet af Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab og forebygge antisemitisme.

Projektets mål er at nå ud til et stort antal elever i udskolingen (8.-10. klasse) og på erhvervsuddannelserne. I 2024 tilbyder Auschwitzdag Danmark igen en enestående mulighed for at modtage gratis gæstelærerbesøg med Holocaust-overlevende Ib Katznelson eller historiekyndige fagfolk. 

Via hjemmesiden kan interesserede skoler bestille det to-timers gratis gæstelærerbesøg, hvor eleverne via aktiverende undervisning lærer om Holocaust. 

Projektet er udviklet af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier (NNHS).

Læs mere

Holocaust UndervisningsCentret


Holocaust UndervisningsCentret er et originalt og stærkt undervisningstilbud, der meget direkte involverer og engagerer eleverne. Omdrejningspunktet i Holocaust UndervisningsCentrets formidling er spørgsmålene: Hvordan kunne det ske? Kan det ske igen?

Holocaust Undervisningscentret er et undervisningstilbud til Esbjerg Kommunes folkeskoleelever i 9. og 10. årgang. Centret ligger i Esbjerg Museum og drives af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring og Sydvestjyske Museer.

Læs mere

Besættelsesmuseet


Besættelsesmuseet tilbyder omvisninger og formidling for skoleklasser og ungdomsuddannelserne i museets udstillinger og byvandringer i Aarhus. 

Besættelsesmuseet fortæller den dramatiske historie om Aarhus under besættelsen. Museet er indrettet i Aarhus gamle rådhus og senere politistation, der fra efteråret 1944 og frem til befrielsen var hovedkvarter for det frygtede tyske sikkerhedspoliti, Gestapo. De bevarede celler og kælderlokaler skaber en stemningsfyldt ramme om en udstilling, der fortæller om hverdag, modstandskamp og nazistisk undertrykkelse.

Museets formål er at dokumentere, bevare og formidle besættelsestidens Aarhus. Besættelsesmuseet er en afdeling under Den Gamle By.

Læs mere

Dansk Jødisk Museum


Dansk Jødisk Museum tilbyder gruppeomvisninger i museets udstillinger og arkitektur. I formgivningen af Dansk Jødisk Museum har arkitekten, Daniel Libeskind, taget udgangspunkt i oktober 1943.

Aktuel er museet også med særudstillingen Flugt og Forfølgelse i det 20. århundrede, der med afsæt i de danske jøders flugt og redning i oktober 1943, fortæller en europæisk historie om jøders flugt og forfølgelse.

Derudover tilbyder museet omvisninger på de to jødiske begravelsespladser i København og byvandringer i det jødiske København.

Læs mere

Frihedsmuseet


Frihedsmuseet tilbyder forskellige undervisningsforløb og byvandringer for grundskole og ungdomsuddannelser om den danske modstandskamp og besættelsen under 2. Verdenskrig. Eleverne lærer blandt andet, hvorfor modstand ikke altid var sort/hvidt.

Frihedsmuseet er museet for Danmarks modstandskamp under besættelsen i 1940-45. Gennem forskellige historiske personer, der levede under besættelsen, viser Frihedsmuseet nogle af de mange svære dilemmaer og valg, danskerne stod i, da landet blev besat. 

Frihedsmuseet hører under Nationalmuseet. 

Læs mere

Skoletjenesten.dk


Skoletjenesten.dk er en national hjemmeside, som samler og præsenterer undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, så lærere, pædagoger og undervisere i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser kan finde relevante tilbud i planlægningen af deres undervisning.

Skoletjenesten har mange forskellige undervisningstilbud om blandt andet oktober 1943, Anden Verdenskrig og flugt.

Læs mere

Hjemmesider med undervisningsmateriale

 
Nedenfor kan du få et overblik over nogle af de mange spændende hjemmesider, der har gratis undervisningsmateriale til download.
Materialet kan bruges direkte i undervisningen i klasselokalerne og handler på forskellige måder om jødeaktionen i oktober 1943 og holocaust. 

Folkedrab.dk


folkedrab.dk kan du finde en bred vifte af færdige forløb, øvelser, vejledninger, materialer og film, der kan inddrages i undervisningen om Holocaust og andre folkedrab. Materialet lægger op til tværfaglighed og en generel refleksion om medborgerskab. Foruden det ideerige lærerforum, kan elever selv bruge hjemmesiden til at opsøge viden på egen hånd. 

Folkedrab.dk har et helt tema, der omhandler Oktober ’43 og flugten til Sverige. Her kan man bl.a. finde artikler og kilder, der belyser jødeaktionen, flugten, hjælpen til de danske jøder, de gemte børn og meget mere samt en film om flugten til Sverige. 

Hjemmesidens spændende og saglige undervisningsmateriale er produceret i samarbejde mellem forskere, eksperter, journalister og kommunikationsfolk. Hjemmesiden drives af DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier, som er et selvtændigt, offentligt forskningsinstitut i Danmark.

Læs mere

Aldrigmere.dk


Aldrigmere.dk er en digital formidlingskanal for undervisningsmateriale- og aktiviteter om Holocaust og andre folkedrab. Materialerne er tilrettelagt henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne og kan downloades gratis fra hjemmesiden. 

Hjemmesiden drives af Børne- og Undervisningsministeriet, og som en del af den samlede indsats med at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab kan du finde en række tilbud til både lærerne og skolerne.

Læs mere

Dansk Jødisk Museum


Dansk Jødisk Museums hjemmeside kan du finde undervisningsforløb til forskellige klassetrin med tilhørende undervisningsmateriale til download. Museet udvikler løbende nye undervisningsforløb, der kan afvikles i klasselokalet. Undervisningsmaterialet dækker så mange fag som muligt, men historie, samfundsfag, religion og kristendomskundskab har en naturlig tyngde i fagligheden.

Hjemmesiden drives af Dansk Jødisk Museum, som er det kulturhistoriske hovedmuseum for dansk jødisk historie fra 1600-tallet til i dag. En kernehistorie af den dansk jødiske historie og museets ansvarsområde er jødeaktionen og de danske jøders flugt fra det nazistiskbesatte Danmark til det neutrale Sverige over Øresund i oktober 1943.

Læs mere

Skoletjenesten


Flugten over Øresund 1943 er et undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser. Formålet er at introducere eleverne til den lokale historie, der knytter sig til holocaust og dermed gøre historien nærværende.

Undervisningsmaterialet om jødernes flugt i 1943, med særlig fokus på Rudersdal Kommune, kan downloades og arbejdes med på skolen. 

Museets materiale kan fungere som en introduktion til at lære om holocaust eller det kan være en perspektivering efter undervisning i holocaust. Arbejdsopgaverne er tænkt til at fremme elevernes indlevelse og gøre dem bevidste om, at handlinger er præget af deres samtid, og at historien ikke er givet på forhånd.

Materialet besår af en lærervejledning og 6 gruppeopgaver. Materialet er udarbejdet af Rudersdal Museer.

Læs mere her

Voices in the Void


Voices in the Void er en hjemmeside med undervisningsmateriale, som kan bruges i sammenspil med animationsfilmen af samme navn. Filmen varer 18 minutter og handler om den dengang 14-årige Bent Melchior og hans families flugt til Sverige i oktober 1943. Sammen med undervisningsmaterialet inviterer filmen til debat, der skal være med til at forhindre, at historien gentager sig. 

Målgruppen er udskolingen og gymnasieskolen. Både film og undervisningsmateriale ligger gratis tilgængeligt, og linkene hertil er samlet nedenfor.

Klik her for at tilgå undervisningsmaterialet

Se filmen her på dansk eller engelsk

Humanity in Action har produceret filmen, mens det tilhørende undervisningsmateriale er udviklet af Ghetto Fighter House Museum med Dansk Jødisk Museum som historiske konsulenter. Den danske version af undervisningsmaterialet er under udarbejdelse.  Voices in the Void er en del af en film-trilogi produceret af Humanity in Action, som du kan finde yderligere information om her

Læs mere

Oktober1943.dk


Oktober1943.dk er en hjemmeside med tværfagligt undervisningsmateriale. Hjemmeside er tiltænkt som en idébank og en inspiration til, hvordan man kan arbejde med Oktober ’43 i forbindelse med AT-forløb i gymnasiet. Materialerne er udarbejdet af gymnaiselærere og kan findes opdelt efter fag på hjemmesiden. Du kan finde materialer og litteratur til emner som Oktober '43, besættelsestiden, Anden Verdenskrig og Holocaust. 

Oktober1943.dk drives af Humanity in Action i Denmark, som arbejder for at fremme menneskerettigheder, mangfoldighed og aktivt medborgerskab i og uden for Danmark. Humanity in Action i Danmark er en non-profit NGO.

Læs mere

Danske Jøder i Theresienstadt


Danske Jøder i Theresienstadt er en hjemmeside, som er baseret på et større forskningsprojekt. På hjemmesiden kan du finde mere end 60 interaktive digitale kort over de overlevende danske jøders erindringer i Theresienstadt. Det er kort over Theresienstadt, som det blev oplevet og husket - en såkaldt erindringens typografi. 

På kortene er markeret, hvor de danske jøder har boet, arbejdet, fået mad og andre steder og stemninger, som berettes om i deres erindringer. Kortenen kan bruges i klasselokalet eller som guide, hvis du skal besøge Theresienstadt.

Hjemmesiden er skabt på baggrund af et feltarbejde foretaget i Terezín i foråret 2018, og den drives i dag i samarbejde med Netværk for Nazisme- og Holocauststudier, NNHS.

Læs mere

Mytedetektiverne.dk


På flere måder ligner historikerens arbejde med kilderne en detektivs, og det udnyttes på undervisningssiden Mytedetektiverne.dk. Her skal skoleelever lære at arbejde med historiske spor og reflektere over historien. Eleverne er detektiver, der undersøger en myte – dens opståen, udvikling og funktion. I deres søgen efter viden skal eleverne søge, finde og sammenligne kilder til at opnå viden om fortiden.

På hjemmesiden er der blandt andet fokus på holocaust og jødeaktionen.

Mytedetektiverne er et samarbejde mellem Odense Bys Museer, folkeskolelærere og Historiens Hus.

Læs mere

Snublesten.historienshus.dk


Snublesten.historienshus.dk er en formidlingshjemmesideapp for snublesten i Danmark. Når du kommer indenfor 50 meter af en snublesten, kan du på hjemmesideappen læse og høre ofret fortælle sin historie. Formidlingen er tiltænkt alle historieinteresserede og særligt skoleklasser, som kan gå på opdagelse efter historien i byrummet. Dette formidlingssite er et historiefortællende site, der supplerer og understøtter de eksisterende sites om snublesten, der drives af frivillige grupper.

Appen er skabt for at sikre en større tilgængelighed og en landsdækkende formidling af snublesten og oktober 1943 ved at lægge et digitalt formidlingslag over de fysiske sten i byrummene. Der udvikles samtidig et undervisningsmateriale, der vil være tilgængeligt fra efteråret, hvor der vil blive lagt yderligere snublesten i flere danske byer.

Appen er udviklet af Historiens Hus og med indhold produceret af Dansk Jødisk Museum baseret på de autentiske personlige historier bag snublestenene. Projektet har fået økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Prøv appen her

Her finder du links til de hjemmesider, der danner grundlag for nedlæggelsen af snublesten i Danmark: Snublesten i Danmark, snublesten på Fyn, snublesten i Fredericia og Taulov, snublesten i Nordjylland.

 

Samarbejdspartnere omkring markeringen