Gå til hoved-indhold

Slægtsforskning

Dansk Jødisk Museums samling rummer både fotos, genstande og personarkiver med relevans for slægtshistoriske studier. Mulighederne for at søge og konsultere relevante materialer i museets samling fremgår her.


Henvendelser der alene drejer sig om genealogiske og slægtshistoriske forhold bedes rettet til Selskabet for dansk jødisk historie.

 

En række databaser med genealogiske oplysninger er tilgængelige på nettet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning

Dansk Jødisk Museum lægger vægt på en tæt sammenhæng mellem museets indsamling, forskning og formidling. Museets forskningsprojekter indebærer derfor aktiv indsamling af genstande og kildemateriale til belysning af centrale problemstillinger under museets ansvarsområde.


Videnscenter med forskning i samlingen: Foruden museets egne forskningsprojekter og publikationer, fungerer museet som et videnscenter, der løbende modtager besøg af forskere og studerende fra både ind- og udland, som forsker i museets samling eller konsulterer museets viden og bibliotek. 

Huset forskning: Museet ønsker at huse ny forskning. Helt konkret tilbyder vi studiepladser til studerende der ønsker at forske indenfor museets arbejdsområde. Kontakt os på info@jewmus.dk hvis du har et projekt eller opgave du gerne vil skrive indenfor vores område.

To eksempler på huseet forskning: Museet huseede i efteråret 2019 et speciale fra KU, der vil undersøge museets samling af torahvimpler. Museet har tidligere huset forskningsprojektet The Scandinavian Psalter (London, British Library, Ms. Additional 17868): Representations of Jews and Devotional Practices in Thirteenth-Century Denmark af Marina Vidas, støttet af Ny Carlsberg Fonden.

Besøg: Grupper fra højere læreranstalter og universiteter har gratis adgang på museet i den almindelige åbningstid, når de følges med en underviser. Desuden tilbyder museet særlige omvisninger uden for åbningstiden.

Igangværende projekter

Nordisk kunst - Jødisk hjerte: Et forskningsprojekt om jødiske kunstsamlere og kulturskabere i Norden. Projektet belyser et overset kapitel i nordisk kulturhistorie og spørger, hvordan jødiske kunstsamlere blev så afgørende for dansk og nordisk kunsthistorie i perioden 1870-1930.
Den Hirschsprungske Samling og Dansk Jødisk Museum indgår derfor fra 2022 i et tæt samarbejde med en række svenske forskere for at afdækker et overset, men afgørende kapitel i nordisk kulturhistorie. Det langsigtede mål er hermed at placere en række museer og de dansk-svenske forbindelser tydeligt i den internationale, jødiske kulturhistorie; både hos publikum og i international forskning. Kontakt Sara Fredfeldt Stadager for nærmere information.

Afsluttede projekter

Jøder i dansk erhvervsliv: Projektet var delt op i flere elementer og var udgangspunkt for etableringen af sitet Klik&Find (sitet midlertidigt lukket med henblik på opdatering). For spørgsmål til projektet kontakt museumsinspektør Signe Bergman Larsen.

Danske jøders krigsoplevelser 1943-45: I 2007 iværksatte Dansk Jødisk Museum et forsknings- og dokumentationsprojekt om Danske jøders krigsoplevelser 1943-45. Museet har i kraft af forsknings- og dokumentationsprojektet 1943-45 skabt en enestående samling af materialer til belysning af danske jøders liv og vilkår før, under og efter Anden Verdenskrig. Som et led i projektet har museet endvidere erhvervet 123 Holocaust vidnesbyrd med relation til danske jøders krigsoplevelser fra USC Holocaust Foundation Institute.

Religion - levende kulturarv: Museet har været en del af et 3-årigt forskningssamarbejde, finansieret af Velux-Fonden. Projektet undersøgte mulighederne for gensidig læring mellem universiteterne, specifikt religionsfaget, og museumsbranchens arbejde og formidling af religion. Projektets parter er Dansk Jødisk Museum, Immigrantmuseet, Den Gamle By i Århus, ROMU, Århus Universitet og Roskilde Universitet. Læs mere om projekt her. 

Ny dansk-jødisk identitet i lyset af Kibutz: En ny generation af dansk israelske jøder er i gang med at danne deres identitet i spændingsfeltet mellem Danmark og Israel, religion, traditioner og politik. Det levede liv og samtidsreligion er aktuelle og væsentlige nuancer, som Dansk Jødisk Museum vil indsamle for at lære mere om den dansk jødiske mangfoldighed i Danmark. Museets nye forskning vil undersøge, hvordan indre og ydre dynamikker, som religion, familie og omverden interagerer, når et barn i en dansk israelsk familie skal definere sin identitet og tilhørsforhold i Danmark i dag. Kontakt Sara Fredfeldt Stadager for mere information.

Akademiske opgaver og afhandlinger

Akademiske opgaver og afhandlinger om dansk jødisk historie og Dansk Jødisk Museum. Øvrige specialer og afhandlinger kan rekvireres fra universitetsbibliotekerne.


Andersen, Carina

 Arkitekturens symbolik - En udstillingsanalyse af Dansk Jødisk Museum i København

Københavns Universitet, 2009.

Download her.

 

Blüdnikow, Philip

”O cervix rigida!” Forestillinger om jøder i Ælnoths krønike

Københavns Universitet, 2020.

Download her.


Chamberlain, Karen L.

Historie på Internettet - om de østeuropæiske jøders immigration til Danmark i perioden 1904-1917

RUC, 2002.

 

Christoffersen, Ida, Lise Korsgaard og Stine Thuge

Et museum i sin tid: Dansk Jødisk Museum som erindringssted

RUC, 2005.

 

Elgaard, Kaj, Pernille Olsen & Line Hartvig Rasch

Nathan Levin Frænkel

Københavns Universitet, 2017.

Download her

 

Jensen, Anne Øster

Russerne kommer! - en undersøgelse af den russisk-jødiske immigration til København 1904-1917

Århus Universitet, 2004.

 

Juhl, Magnus Panduro

Jødernes danske hjælpere i oktober 1943 - En beretningsanalyse

Københavns Universitet, 2017

Download her

 

Juul, Britt Caroline

Holocaust i den danske erindring. En analyse af formidlingen og receptionen af Holocaust i Danmark

Københavns Universitet, 2005

Download her

 

Jørgensen, Nanna Dissing Bay

Historie og erindring - en undersøgelse af Dansk Jødisk Museum som erindringssted

Københavns Universitet, 2004.

 

Lichtenstein, Tatjana

Jews on Display: Jewish Representation in Copenhagen 1900-1921

Københavns Universitet, 2000.
 

List, Johan

Fast grund under fødderne. En undersøgelse af statens Israels betydning for jødisk identitet i efterkrigstidens Danmark

Københavns Universitet, 2020.

Download her

 

Namer, Ditte Katrine

Danskhed og religion. En diskursanalyse af religion og identitet på museum

Magisterkonferens, Københavns Universitet, 2007.

Download her

Mydtskov, Karoline Mørk

Oplysningstiden og dens betydning for den jødiske befolkning

Københavns Universitet, 2020.

Download her
 

Nielsen, Lærke

En komparativ analyse af, hvorvidt og hvordan moskeer og synagoger har medvirket til at integrere hhv. jøder og muslimer i det danske samfund

Københavns Universitet, 2017

Download her
 

Olsen, Nina Skyhøj

Den jødiske idræts historie (1921-1959). En analyse af den jødiske idræt i Danmark i perioden 1921-1959

Prisopgavebesvarelse, Københavns Universitet, 2011.

Download her

 

Pedersen, Anne Katrine Blinkenberg

Den hallensiske mission blandt jøder i 1700-tallet, med særligt henblik på Danmark

Prisopgavebesvarelse, Københavns Universitet, 2007.

Download her

 

Pedersen, Jens Viffeldt

Dansk antisemitisme 1870-1900. Studier af jødefremstillingen i danske vittighedsblade

Københavns Universitet, 2007.

 

Pedersen, Rikke Smedegaard

Jøders flugt fra ufred i Polen til fristed i Danmark - en undersøgelse af de polsk-jødiske flygtninge 1969 - 73

Københavns Universitet, 2005.

Download her

 

Rasmussen, Inger Elisabeth

Erindringsbilleder af Danmark 1938-1945 blandt tidligere chalutzim

Københavns Universitet, 2008.

Download her

 

Rasmussen, Nore Luna Kornø

Dansk Jødisk Museum og Jüdisches Museum Berlin - En komparativ analyse

Københavns Universitet, 2013.

Download her

 

Simonsen, Cecilie Speggers Schrøder

En kosmopolitisk jøde – om M.A. Goldschmidts forhold til den jødiske emancipering

Roskilde Universitet, 2012.

Download her

 

Sørensen, Ditte Maria

Daniel Libeskind. En æstetisk og historiefilosofisk position

Københavns Universitet, 2013.

Download her

 

Østergaard, Karin

Museet som oplevelses- og erfaringssted eksemplificeret ved Dansk Jødisk Museum

Københavns Universitet, 2006.