Gå til hoved-indhold

Nyt fra samlingen

Vores samlingsinspektør har været forbi konservatorerne på Bevaring Sjælland, hvor tidligere udstillede genstande har fået en kærlig hånd.


Her er det de skydeskiver, som tilhører Det Kjongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, der siden 1949 har haft til huse på Sølyst, nord for København.
Siden midten af 1700-tallet har det været tradition, at hver ny skydebroder giver Skydeselskabet en malet skydeskive, som præsentation af sig selv.
Optagelsen af skydebrødre med jødisk baggrund hænger uvilkårligt sammen med de danske jøders integrations- og assimilationshistorie og især de nye muligheder, som jøderne fik med det såkaldte ”Frihedsbrev” – Anordningen af 1814.
Her ses et udvalg af skydeskiver, som har tilhørt en skydebroder med jødisk baggrund. Konservatoren kunne fortælle at det særlige ved Bernhard Hirschsprungs skydeskive – billede nummer 3, er at hestevognen yderst til højre er blevet tilføjet senere.

Samling og donation på Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødisk Museum indsamler og bevarer alle typer af materialer, som kan være med til at dokumentere væsentlige aspekter ved jødisk liv i Danmark. Samlingen er museets rygrad og vil i fremtiden danne grundlag for udstillinger i museet og forskning i dansk-jødisk historie - og dermed den brede forståelse af dansk-jødisk kulturarv og de problemstillinger, der knytter sig til at tilhøre en minoritet.


Indsamlingen af objekter til Dansk Jødisk Museum har stået på siden 1985, hvor Fonden for Dansk Jødisk Museum blev oprettet. Baggrunden var blandt andet de foregående års meget velbesøgte udstillinger, som blev til i anledning af 40-året for de danske jøders flugt i oktober 1943 og Det Mosaiske Troessamfunds 300-års-jubilæum. Besøgstallene viste, at der var stor efterspørgsel på mere viden om emnet og potentiale for etablering af en mere permanent museal ramme omkring indsamling, bevaring og formidling af dansk-jødisk kulturarv. 

Museets samling er siden da vokset støt og rummer i dag flere tusinder objekter. Hovedparten af samlingen udgøres af genstande og fotos, mens den resterende del består af kunstværker samt arkivfonde, filmoptagelser, lydoptagelser m.m.

Museets indsamlingspraksis er professionaliseret. Det indebærer blandt andet, at museet sikrer alle proveniensoplysninger, udvikler og praktiserer en aktiv og målrettet indsamlingsstrategi, sikrer donationserklæringer på alt indsamlet materiale og sørger for en grundig registrering.

Samlingen udgøres hovedsageligt af materiale doneret af privatpersoner samt donationer fra en række mindre jødiske foreninger og forretninger. Det betyder, at samlingen inspirerer til forskning i fx vidnesbyrd og andre studier med fokus på jødiske personers, familiers og foreningers historie i Danmark. Endelig findes donationer fra de jødiske menigheder.  Her indtager Det Jødiske Samfund i Danmark en særlig fremtrædende position, idet trossamfundet har ydet flere væsentlige donationer til museets samling, herunder en kulturskat bestående af mere end 300 rituelle objekter (judaica).

Samlingsobjekterne belyser en bred vifte af emner af både religiøs, kulturel, kunstnerisk og politisk art – ofte fra en personlig vinkel. Samlingen afspejler eksempelvis mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være jøde og være dansk – og giver dermed empirisk grundlag for forskning i identitets-, integrations- og assimilationsprocesser. Hertil kommer materiale, som belyser specifikke centrale begivenheder i både dansk-jødisk historie og europæisk historie. 

Samlingens indhold er dermed ikke alene interessant for historikere, men også for forskere inden for en lang række andre fag, herunder kunsthistorie, hebraisk, religionsvidenskab, sociologi, kultur- og sprogmødestudier, minoritetsstudier, etnologi, antropologi, samfundsvidenskab og mange flere.

Adgang til samlingen

Samlingen udgør et centralt grundlag for ny forskning, og museet oplever en støt stigende interesse for at studere og forske i samlingen. Der er fri adgang til at søge i den offentliggjorte del af museets samling, og interesserede har mulighed for at bestille adgang til at studere selve samlingsmaterialerne på museet.

Ønsker du adgang til at studere samlingsmaterialer, bedes du først fremsøge de materialer, som du gerne vil have adgang til at studere. Herefter kontaktes museet med angivelse af registreringsnumrene på de materialer, som du ønsker at studere nærmere. Ansøgere, der ønsker adgang til samlingen, bedes oplyse museet om formålet med deres ansøgning. Det er muligt at få foretaget scanninger og kopier af arkivalier i Dansk Jødisk Museums samling efter nærmere aftale. 

Flere af vores genstande ligger på fjernmagasin, og vi forbeholder os at opkræve et gebyr for hjemtagelse af vores genstande til brug på museet. Donatorer og deres efterkommere af genstandene er undtaget for dette gebyr. Ved hjemtagelse af mange genstande i kubikmeter aftales nærmere med personalet.

Første genstand 500 kr.

Efterfølgende genstande 50 kr.

Forespørgsler rettes til museumsinspektør Signe Bergman Larsen via mail til sbl@jewmus.dk eller på tlf. 91 23 07 21

Museets samling registreres i Kulturarvsstyrelsens fælles system for statslige og statsanerkendte museer. I takt med registreringen offentliggør museet løbende beskrivelser og illustrationer af samlingens mange objekter via de to søgeportaler "Museernes Samlinger" og "Kunstindeks Danmark". 

Søg i Dansk Jødisk Museums samling i Museernes Samlinger

Søg i kunstværkerne i museets samling i Kunstindeks Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donationer til samlingen

Skal dine ting på museum?

Jeg vil gerne donere noget

Har du noget derhjemme, der belyser dansk jødisk historie, så tager Dansk Jødisk Museum gerne imod det til samlingen.

Dansk Jødisk Museum rummer kulturhistoriske og religiøse genstande, fotografier, arkivalier – herunder referater, dagbøger, manuskripter, officielle og private breve – og kunstværker. Alt sammen noget, der på den ene eller anden måde er en del af og belyser dansk jødisk historie. Det kan være det belyser enkeltpersoner, hele familier, institutioner eller foreninger. Det kan være det belyser jødisk kultur, traditioner og religiøsitet. Det kan også være det belyser det daglige levede liv for personer eller lign. der knytter sig til dansk jødisk historie.

Har du nogle ting, der rummer nogle af de aspekter, så hører vi meget gerne fra dig.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal tage et billede af den genstand eller de materialer det drejer sig om og sende en mail til museumsinspektør Signe Bergman Larsen på sbl@jewmus.dk og beskrive, hvad billedet forestiller. Dernæst skal du kort opridse, hvor tingene kommer fra. Har du eks. haft det i familien altid og set din mormor bruge det eller er det noget du har fundet i en kasse på loftet?

Hvis materialet opfylder Dansk Jødisk Museums indsamlingspolitik, er i god stand og ikke er noget, der er repræsenteret i museets samling i forvejen, så laver vi en aftale om overdragelse til museet.

Overdragelse til Dansk Jødisk Museums samling

Når du overdrager en genstand eller andre materialer til et museum, overdrager du ejerskabet. Det sker ved at begge parter underskriver en donationserklæring. Den forpligter også museet til at passe på materialet, optage det i samlingen eller sende det retur til dig, hvis ikke det kan indgå i samlingen alligevel.

Først bliver genstanden (el. lign.) registreret i de danske museers fælles registreringssystem, SARA. Her bliver fysiske kendetegn nøje registreret, samt genstandens proveniens og relation til dansk jødisk historie. Vigtigst bliver det også registreret, hvor genstanden til alle tider er placeret, så den altid kan findes frem igen.

Hvis genstanden skal udstilles, sendes den forbi vores konservatorer, der gør den klar til udstilling. Hvis den skal på magasin pakkes den forsvarligt i syrefri materialer før den arkiveres.

Bliver min genstand udstillet?

Måske. Nogle gange kan museet bruge genstanden i en kommende udstilling. Andre gange lånes den ud til andre museer. Andre gange igen bliver den ”udstillet” på vores sociale medier og andre platforme. Ofte sættes den på magasin. Herfra har forskere, studerende, museumspersonale og andre interesserede dog stadig adgang til den og alle de andre spændende effekter museet ligger inde med. Til både forskning, slægtsforskning og formidling.

Er man interesseret i at se noget fra museets arkiv, så kan booke et arkivbesøg ved at skrive til registrator Thomas Egebæk på te@jewmus.dk.

Nyt til museets arkiv

 

Bent Melchior døde den 28. juli 2021 i en alder af 92 år. I løbet af sit lange liv gennemlevede den tidligere overrabbiner skelsættende begivenheder for dansk jødisk historie og var med til at præge sin samtid. Født i den daværende tyske by Beuthen (nutidens Bytom, Polen) i 1929 når Bent kort at sætte benene i det Tredje Rige inden familien flytter tilbage til Danmark i 1934. Han flygter med sin familie til Sverige i oktober 1943, hvor han tilbringer resten af krigen. I 1948 drager han i krigstjeneste for den nyoprettede stat, Israel. Bent modtager sin rabbineruddannelse i London og overtager sin fars embede som overrabbiner for Mosaisk Troessamfund i København i 1970. I denne tid, og helt frem til sin bortgang, etablerer Bent sig som en kendt personlighed gennem et engagement i trossamfundet, politik og samfundsdebatten.
Fragmenter fra disse oplevelser er efterladt i Bents private arkiv, som Dansk Jødisk Museum arkiverer til eftertiden.