Gå til hoved-indhold

Indsamling

Dansk Jødisk Museum lægger vægt på en tæt sammenhæng mellem museets indsamling, forskning og formidling. Museets forskningsprojekter indebærer derfor aktiv indsamling af genstande og kildemateriale til belysning af centrale problemstillinger under museets ansvarsområde.

Vi har løbende aktive indsamlinger - så følg med her på siden og kontakt os endelig, hvis du har noget af det vi søger.

Vis os din sukkah

Citrus, palmeblade og en hytte – den jødiske løvhyttefest!

Sådan lyder dette års kulturnat d. 14. oktober hos Dansk Jødisk Museum, hvor vi rejser en løvhytte og inviterer indenfor i hytten på forpladsen og fortæller om den dansk, jødiske og ikke mindst københavnske markering af højtiden sukkot gennem 400 år.

Og netop her har vi brug for din hjælp. I løbet af september måned indsamler vi billeder af de mange sukkaher, som enten har stået eller stadig står rundt omkring i Danmark.

Så hvis du har billeder af en sukkah i Danmark eller din sukkotfejring, vil vi meget gerne høre fra dig! På kulturnatten vil de nyindsamlede billeder blive vist frem på plancher i vores egen festligt pyntet sukkah foran museet.

Sådan gør du: Send en mail med dine billeder og en kort tekst til. Teksten skal forklare, hvad man ser på billederne, og hvordan du plejer at fejre sukkot. Mailen skal sendes til Laura Hoffmann Jensen på lhj@jewmus.dk. Herefter vil hun tage kontakt til dig og eftersende en donationserklæring, som du skal underskrive.

Donationerne vil blive registreret i museets samling og gemmes for eftertiden, som dokumentation på det jødiske levede liv i Danmark.

Samlingen

Dansk Jødisk Museum indsamler og bevarer alle typer af materialer, som kan være med til at dokumentere væsentlige aspekter ved jødisk liv i Danmark. Samlingen er museets rygrad og vil i fremtiden danne grundlag for udstillinger i museet og forskning i dansk-jødisk historie - og dermed den brede forståelse af dansk-jødisk kulturarv og de problemstillinger, der knytter sig til at tilhøre en minoritet.

Indsamlingen af objekter til Dansk Jødisk Museum har stået på siden 1985, hvor Fonden for Dansk Jødisk Museum blev oprettet. Baggrunden var blandt andet de foregående års meget velbesøgte udstillinger, som blev til i anledning af 40-året for de danske jøders flugt i oktober 1943 og Det Mosaiske Troessamfunds 300-års-jubilæum. Besøgstallene viste, at der var stor efterspørgsel på mere viden om emnet og potentiale for etablering af en mere permanent museal ramme omkring indsamling, bevaring og formidling af dansk-jødisk kulturarv. 

Museets samling er siden da vokset støt og rummer i dag flere tusinder objekter. Hovedparten af samlingen udgøres af genstande og fotos, mens den resterende del består af kunstværker samt arkivfonde, filmoptagelser, lydoptagelser m.m.

Museets indsamlingspraksis er professionaliseret. Det indebærer blandt andet, at museet sikrer alle proveniensoplysninger, udvikler og praktiserer en aktiv og målrettet indsamlingsstrategi, sikrer donationserklæringer på alt indsamlet materiale og sørger for en grundig registrering.

Samlingen udgøres hovedsageligt af materiale doneret af privatpersoner samt donationer fra en række mindre jødiske foreninger og forretninger. Det betyder, at samlingen inspirerer til forskning i fx vidnesbyrd og andre studier med fokus på jødiske personers, familiers og foreningers historie i Danmark. Endelig findes donationer fra de jødiske menigheder.  Her indtager Det mosaiske Troessamfund en særlig fremtrædende position, idet trossamfundet har ydet flere væsentlige donationer til museets samling, herunder en kulturskat bestående af mere end 300 rituelle objekter (judaica).

Samlingsobjekterne belyser en bred vifte af emner af både religiøs, kulturel, kunstnerisk og politisk art – ofte fra en personlig vinkel. Samlingen afspejler eksempelvis mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være jøde og være dansk – og giver dermed empirisk grundlag for forskning i identitets-, integrations- og assimilationsprocesser. Hertil kommer materiale, som belyser specifikke centrale begivenheder i både dansk-jødisk historie og europæisk historie. 

Samlingens indhold er dermed ikke alene interessant for historikere, men også for forskere inden for en lang række andre fag, herunder kunsthistorie, hebraisk, religionsvidenskab, sociologi, kultur- og sprogmødestudier, minoritetsstudier, etnologi, antropologi, samfundsvidenskab og mange flere.